Izjava o zaštiti osobnih podataka

1.    Uvod

 

Veselimo se vašem zanimanju za internetske ponude društva HANSA-FLEX AG (u nastavku: HANSA-FLEX). Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna i želimo da se osjećate sigurno pri posjeti našim internetskim stranicama i tijekom svih poslovnih i komunikacijskih postupaka s nama. Stoga ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših podataka i trenutačne zakonske propise.

Ovom izjavom o zaštiti podataka (u nastavku IZP) želimo vas detaljno informirati o postupanju s vašim osobnim podacima.

Ovaj IZP dopunjuje naše Opće uvjete poslovanja: www.hansa-flex.com/agb.html. 

Trenutačnu verziju IZP-a možete pronaći na internetskim stranicama društva HANSA-FLEX u točki izbornika „Zaštita podataka“: www.hansa-flex.com/datenschutz.html.

HANSA-FLEX pridržava pravo i ovlaštena je izmijeniti sadržaj ove verzije IZP-a. Može se dogoditi da HANSA-FLEX stavi na raspolaganje nove ili izmijenjene usluge ili da izmjene zakona ili pravnih formulacija učine potrebnim ili smislenim prilagođavanje ovog IZP-a.
To se događa samo ako prevagnu legitimni interesi društva HANSA-FLEX i ako su oni smisleni za korisnika. HANSA-FLEX će pravodobno obavijestiti kupca o izmjenama IZP-a u unutrašnjem području usluga za korisnike i e-poštom na adresu e-pošte pohranjenu u unutrašnje područje usluga za korisnike.

 

2.    Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP)

 

HANSA-FLEX AG

Zum Panrepel 44
28307 Bremen
Savezna Republika Njemačka

Telefon: +49 421 48 90 70
Telefaks: +49 421 48 90 748

E-pošta: info@hansa-flex.com
Internet: http://www.hansa-flex.com

 

Uprava: Thomas Armerding (Predsjednik uprave), Uwe Buschmann, Christian-Hans Bültemeier
Predsjednik nadzornog odbora: Tim Hollweg

Drugostupanjski sud HRB 26530 HB; sjedište društva je u Bremenu

PDV ID broj: DE170352164

Partner za kontakt za zaštitu podataka (službenik za zaštitu podataka)

 

Vaše povjerenje nam je važno. Stoga želimo da u svako vrijeme imate pravo na pitanje i odgovor o prikupljanju, obradi i uporabi svojih osobnih podataka. U tu se svrhu obratite službeniku za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka društva HANSA-FLEX AG

Max Danne
HANSA-FLEX AG
Zum Panrepel 44

28307 Bremen

Telefon: +49 421 48 90 7 221
Telefaks: +49 421 48 90 7 930

E-pošta: datenschutz@hansa-flex.com.

 

3.    Opća načela

Prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo vaše osobne podatke uz pridržavanje trenutačnih zakonskih odredbi o zaštiti podataka u Saveznoj Republici Njemačkoj, a posebno Zakona o telekomunikacijskim medijima (Telemediengesetz - TMG), Državnog ugovora o radijskim uslugama (Rundfunkstaatsvertrag - RStV), Opće uredbe o zaštiti podataka (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO), Zakona o telekomunikacijama (Telekommunikationsgesetz - TKG) i sličnog te odredbama o zaštiti podataka Europske unije.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke svojih korisnika samo ako je to potrebno za pripremu funkcionalne internetske stranice i naših sadržaja i usluga (čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a). O tom prikupljanju obaviješteni ste u odlomku „Prikupljanje podataka pri posjetu internetskoj stranici“.

Dodatne osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo samo uz vašu privolu u okviru upita, upita za pretragu, prijave za posao ili narudžbe preko naše adrese e-pošte, našeg obrasca za kontakt ili naših internetskih stranica, pri registraciji usluga koje HANSA-FLEX nudi uz obveznu registraciju, pri prijavi za naš bilten ili za objašnjenje, sadržajno oblikovanje ili zaključivanje ugovora o uporabi usluga koje nudi HANSA-FLEX uz obvezu registracije i u vezi s ponuđenim robama i uslugama društva HANSA-FLEX te u svrhu izrade obračuna (čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a).

Vaše osobne podatke ne mogu vidjeti drugi korisnici internetskih ponuda društva HANSA-FLEX. 

 

Pravne osnove za obradu vaših podataka:

 

Ako za postupke obrade osobnih podataka dobijemo privolu od ispitanika, kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. toč. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP-a).

Pri obradi osobnih podataka koji su potrebni za ispunjenje ugovora u kojem je ugovorna strana ispitanik kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. toč. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP-a). To vrijedi i za postupke obrade koji su potrebni za uvođenje mjera za sklapanje predugovora.

Ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje pravne obveze kojoj podliježe naše društvo, kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. toč. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP-a).

U slučaju da interesi važni za život ispitanika ili druge fizičke osobe čine potrebnima obradu osobnih podataka, kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. toč. (d) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP-a).

Ako je potrebna obrada za očuvanje legitimnih interesa našeg društva ili trećih i ako interesi, osnovna prava i osnovne slobode ispitanika ne nadilaze gore navedeni interes, kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP-a).

 

Legitimni interesi mogu posebno biti sljedeći:

 • odgovaranje na pitanja
 • uvođenje mjera izravnog marketinga
 • priprema usluga i/ili informacija koje su namijenjene vama
 • obrada i prijenos osobnih podataka u interne ili administrativne svrhe
 • rad i uporaba naše internetske stranice
 • tehnička podrška korisnicima
 • izbjegavanje i otkrivanje slučajeva prijevare i kaznenih djela
 • zaštita od neplaćanja pri prikupljanju informacija o bonitetu pri upitima o isporukama i uslugama i/ili
 • osiguravanje sigurnosti mreže i podataka ako su ti interesi u skladu s trenutačnim zakonom te pravima i slobodama korisnika.

 

Nećemo vaše osobne podatke prosljeđivati trećim osobama u svrhe oglašavanja ili marketinga ili u druge posebno komercijalne i/ili poslovne svrhe, osim ako ste izričito dali privolu za prosljeđivanje svojih podataka u navedene svrhe ili ako smo zaključili ugovor o obradi s jednim od naših pružatelja usluga, odnosno s izvršiteljem obrade, ili ako je prosljeđivanje dopušteno ili čak propisano na temelju zakonskih propisa.

 

Vaša prava kao ispitanika

 

HANSA-FLEX vas na ovom mjestu želi informirati o vašim pravima.

Imate pravo

 

 • od nas zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci; ako je to slučaj, imate pravo na informiranje o tim osobnim podacima i o informacijama koje su detaljno navedene u čl. 15. OUZP-a.
  • zahtijevati izdavanje svojih podataka u ograničenjima u čl. 20. OUZP-a u pristupačnom elektroničkom, strojno čitljivom podatkovnom formatu. To uključuje i izdavanje (ako je to moguće) odgovornoj osobi koju ste izravno imenovali.
  • od nas zahtijevati ispravak svojih podataka ako su oni netočni, neodgovarajući i/ili nepotpuni. Ispravak obuhvaća i dopunjavanje davanjem objašnjenja ili izjave.
  • od nas zatražiti da odmah obrišemo vaše osobne podatke ako se pojavi jedan od detaljnih razloga navedenih u čl. 17. OUZP-a.
  • Podatke koji podliježu zakonskom roku čuvanja ne smijemo nažalost obrisati. Ako ne želite da u budućnosti više prikupljamo vaše podatke ili ne želite da više stupamo u kontakt s vama, rado ćemo vas dodati na popis za blokadu.
  • opozvati svaku privolu koju ste dali s učinkom u budućnosti, a da temeljem toga ne nastanu nikakve nepovoljne okolnosti za vas.
  • od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od preduvjeta naveden u čl. 18. OUZP-a.
  • iz razloga koji su nastali vašom posebnom situacijom u svako vrijeme uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako bismo mogli dokazati da postoje razlozi za zaštitu koji bi nadilazili vaše interese, prava i slobode ili ako bi obrada služila za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva (čl. 21. OUZP-a).

 

Ako ste mišljenja da obrada vaših osobnih podataka znači povredu OUZP-a, ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, možete se obratiti na sljedeća mjesta:

 • poštom na HANSA-FLEX (pogledajte impresum)
 • e-poštom na datenschutz@hansa-flex.com
 • nadležnom nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je vaše radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja.

 

4.    Prikupljanje podataka pri posjetu internetskoj stranici

 

U načelu možete posjetiti naše internetske stranice na www.hansa-flex.com bez davanja osobnih podataka. Svaki pristup našim internetskim stranicama i svako pozivanje podataka pohranjenih na njih bilježi se i pohranjuje u datoteku protokola, dnevničku datoteku servera. Pri tome automatski prikupljamo i pohranjujemo u svoje dnevničke podatke servera samo one informacije koje je poslao vaš internetski preglednik. To su između ostaloga:

 

 • vrsta/verzija preglednika
 • upotrebljavani operacijski sustav
 • referrer URL (prethodno posjećena internetska stranica)
 • hostname računala koje pristupa (IP adresa)
 • datum i vrijeme upita servera
 • naziv pozvane datoteke
 • prenesena količina podataka
 • poruka o uspješnom pozivanju.

 

Bez tih podataka tehnički bi bilo djelomično nemoguće isporučiti i prikazati sadržaje internetske stranice. Stoga je prikupljanje podataka svakako potrebno. Ne možemo dodijeliti te podatke određenim osobama. Ne obavlja se povezivanje tih podataka s drugim izvorima podataka. Uz pridržavanje određenih zakonskih obveza čuvanja IP adrese korisnika anonimiziraju se ili brišu nakon završetka uporabe. Pri anonimizaciji IP adrese tako se mijenjaju da se pojedinačni podaci o osobnim ili predmetnim odnosima više ne mogu dodijeliti određenim ili odredivim fizičkim osobama ili se to može učiniti samo uz neprimjereno veliki utrošak vremena, novca i radne snage.

Privremeno pohranjivanje i statistička analiza podataka koji se ne mogu dodijeliti određenim korisnicima služi isključivo za omogućavanje sistemske sigurnosti i sigurnosti podataka korisnika (npr. prepoznavanje određenih pogrešnih poveznica i programskih grešaka te napada na sustav) te poboljšanje naše ponude (npr. tako što možemo utvrditi koje su ponude roba i usluga posebno omiljene).

Pridržavamo pravo upotrebljavati podatke iz dnevničkih datoteka servera ako na temelju određenih konkretnih činjenica postoji osnovana sumnja da korisnici upotrebljavaju naše internetske stranice protivno zakonu i ugovoru ili da imaju namjeru ne platiti ili potpuno ne platiti ugovorene novčane iznose ili naknade ako je to potrebno u svrhe kaznenog gonjenja.

Dodatni podaci o vama se ne prikupljaju, osim ako sami slobodnom voljom pružite te podatke, npr. u okviru upita, upita za pretragu ili narudžbe preko naše adrese e-pošte.

Pravna osnova za privremeno pohranjivanje podataka i dnevničkih datoteka je čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a s gore navedenim legitimnim interesima.

 

5.    Usluge i osobni podaci koji se pri tome prikupljaju

 

Na internetskim stranicama društva HANSA-FLEX nudimo vam mnogobrojne usluge za uporabu kojih morate pružiti osobne podatke.

 

 • Registracija u internetskoj prodavaonici društva HANSA-FLEX „shop.hansa-flex.com
 • „Moj korisnički račun“ u internetskoj prodavaonici društva HANSA-FLEX „shop.hansa-flex.com
 • Pohranjivanje i pristup tekstu ugovora
 • Registracija na portalu za kupce društva HANSA-FLEX „my.hansa-flex.com
 • „Moj profil“ na portalu za kupce društva HANSA-FLEX „my.hansa-flex.com
 • Uporaba naše X-CODE baze podataka za identifikaciju proizvoda
 • Podaci za uporabu našeg konfiguratora za izradu armatura
 • Uporaba našeg obrasca za povratni poziv
 • Uporaba našeg obrasca za kontakt
 • Uporaba našeg obrasca za povratnu informaciju 
 • Uporaba našeg obrasca za narudžbu priručnika za praksu
 • Uporaba našeg obrasca za narudžbu adresara
 • Uporaba našeg obrasca za narudžbu našeg časopisa za kupce „HIDRAULIČNA PREŠA“

 

Kako biste mogli upotrebljavati ove usluge, prikupljaju se neki osobni podaci koje sami unosite i tako dajete privolu za njihovu obradu.
Pravna osnova za ovu vrstu obrade je čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a. Pogledajte i odlomak „Vaša prava kao ispitanika“ u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

 

6.    Prijave za posao

 

Kod nas se možete prijaviti na raspisana radna mjesta, mjesta za izobrazbu, praksu učenika i studenata te na mjesta za apsolvente diplomskih/dodiplomskih/magistarskih radova ili na vlastitu inicijativu.

 

Izričito ističemo da prijave za posao, a posebno životopisi, diplome i drugi podaci i dokumentacija koje nam prenosite mogu sadržavati posebno osjetljive podatke o duševnom i tjelesnom zdravlju, rasnom ili etničkom podrijetlu, političkim mišljenjima, religioznim ili filozofskim uvjerenjima, članstvima u sindikatu ili političkoj stranci ili o seksualnom životu. Također uzmite u obzir da se prijenos podataka e-poštom obavlja nešifrirano i da stoga u određenim okolnostima oni mogu doći u posjed neovlaštenih osoba i čak biti krivotvoreni. Ako nam prenosite takve podatke i dokumentaciju u svojoj prijavi za posao e-poštom, izričito izjavljujete da ste sporazumni s time da takve podatke i dokumentaciju prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo u svrhe postupka prijave za posao. Prikupljanje, obrada i uporaba takvih podataka i dokumentacije obavlja se u skladu s izjavom o zaštiti podataka i drugim trenutačnim pravnim propisima.

 

U slučaju prijave za posao s konkretnim radnim mjestom (izravna prijava za posao) vaši podaci i dokumentacija učinit će se pristupačnima stručnom odjelu koji je raspisao natječaj i odgovornom odjelu za osoblje. Ako ste se prijavili za posao bez konkretnog radnog mjesta (prijava za posao na vlastitu inicijativu), vaši podaci i dokumentacija učinit će se pristupačnima središnjem odjelu za osoblje i izdvojenom odjelu za osoblje u našem društvu ako takva slobodna mjesta odgovaraju vašem profilu prijave za posao. Vaši se podaci i dokumentacija ne prosljeđuju trećima.

 

Brisanje prenesenih podataka i dokumentacije obavlja se pri odbijanju ili negativnoj odluci na vašu prijavu za posao najranije tri mjeseca nakon završetka postupka prijave za posao. To ne vrijedi ako zakonske odredbe zapriječe brisanje ili je potrebno daljnje pohranjivanje u svrhe dokazivanja ili ako ste dali privolu na dulje pohranjivanje. Nakon toga rezultati se pohranjuju samo još u anonimiziranom obliku, dakle bez navođenja vašeg imena za daljnju statističku analizu. Ova statistika ne pruža zaključke o fizičkoj osobi i služi kao temelj za statističke analize. Ako date privolu za pohranjivanje prijave za posao u našu bazu podataka prijava za posao uz uvjet da se podaci i dokumentacija koje ste prenijeli u budućnosti mogu uzeti u obzir pri zapošljavanju na druga slobodna mjesta, vaši se podaci i dokumentacija pohranjuju u bazu podataka prijava za posao na 12 mjeseci i nakon toga automatski se brišu ili pohranjuju samo još u anonimiziranom obliku, dakle bez navođenja vašeg imena za daljnju statističku analizu. Ako nakon vaše prijave za posao uslijedi zaključivanje ugovora, vaši se podaci mogu pohraniti i upotrebljavati u svrhu uobičajenih organizacijskih i administrativnih postupaka uz pridržavanje trenutačnih pravnih propisa.

 

U svako vrijeme imate mogućnost potpuno ili djelomično povući svoju prijavu za posao. Također možete u svako vrijeme zahtijevati da obrišemo ili izmijenimo sve ili pojedinačne podatke i datoteke iz naše baze podataka prijava za posao. Neke podatke iz vaše prijave za posao moramo međutim pohraniti na ograničeno vrijeme od tri mjeseca kako bismo postupili u skladu sa zakonskim odredbama, a posebno s obvezom dokazivanja iz Općeg zakona o ravnopravnosti (Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

 

7.    Uporaba i prosljeđivanje osobnih podataka

 

U načelu ne prosljeđujemo vaše osobne podatke trećima, osim ako ste izričito dali privolu za prosljeđivanje svojih podataka u navedene svrhe ili ako je prosljeđivanje izričito dopušteno ili propisano na temelju zakonskih propisa.

 

Partneri za pružanje usluga uključeni u izvršenje ugovora

HANSA-FLEX u skladu s čl. 6. st. 1. toč. (b) OUZP-a i čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a smije prenijeti prikupljene podatke u okviru izvršenja ugovora – ako je to potrebno – podružnicama društva, društvima koncerna i partnerskim društvima i zastupništvima uključenima u izvršenje ugovora te drugim vanjskim pružateljima usluga koje angažiramo za ispunjenje ugovora ako se zadrži svrhovita uporaba podataka. To posebno uključuje društva angažirana za slanje robe naručene u isporuci i institucije za plaćanje i pružatelje usluga plaćanja angažirane za postupak plaćanja te podružnice društva angažirane za izvršenje radova održavanja, popravaka i druge usluge te servisne radove www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, društva koncerna www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html te partnerska društva i zastupništva www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html i druge vanjske pružatelje usluga. U tim slučajevima prosljeđujemo podatke u skladu s trenutačnim zakonskim odredbama o zaštiti podataka (a posebno Općom uredbom o zaštiti podataka - OUZP). Opseg prenesenih podataka ograničava se na minimalnu količinu. Ta društva smiju vaše podatke upotrebljavati samo za izvršavanje obrade, a ne u druge svrhe i sklopila su ugovor o obradi podataka kao izvršitelji obrade u skladu s čl. 28. OUZP-a.

 

Uporaba podataka u svrhe vlastitog savjetovanja, vlastite promidžbe i vlastitog istraživanja tržišta

U skladu s čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a dopušteno nam je prikupljati, obrađivati i upotrebljavati vaše osobne podatke u svrhe vlastitog savjetovanja, vlastitog oglašavanja, vlastitog istraživanja tržišta, a prije svega za potrebno oblikovanje roba i usluga koje nudimo. Naravno, možete u svako vrijeme s učinkom u budućnosti uložiti prigovor ili opozvati svoju privolu za prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka u svrhe oglašavanja. Nakon toga više vam nećemo slati informacije o oglašavanju.

 

Osim toga, s podacima postupamo na povjerljivi način i u skladu s trenutačnim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. Nećemo te podatke ili sadržaj obavijesti proslijediti trećima bez vaše privole, osim ako ste izričito dali privolu za prosljeđivanje svojih podataka u navedene svrhe ili ako je prosljeđivanje izričito dopušteno ili čak propisano na temelju zakonskih propisa.

 

Međutim, ova zabrana prosljeđivanja podataka ne vrijedi kada smo na zahtjev nadležnih institucija obvezni trećima, a posebno državnim institucijama u pojedinačnom slučaju pružiti podatke o vašim matičnim podacima ako je to potrebno u svrhu kaznenog gonjenja, obrane od opasnosti od strane policijske uprave u saveznim zemljama za ispunjenje zakonskih obveza institucija za zaštitu ustavnog poretka saveza i zemalja, savezne službe za obavještavanje ili vojne službe za obranu ili saveznog odbora za kriminal u okviru njegove obveze pri obrani od opasnosti međunarodnog terorizma ili za ostvarivanje prava na intelektualno vlasništvo i na temelju drugih primjenjivih zakonskih propisa. U tu svrhu ne trebamo vašu privolu.

 

Prikupljanje, obrada i uporaba vaših osobnih podataka koji izlaze izvan ovdje opisanog opsega obavljaju se samo uz vašu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a.

 

Izvoz i obrada podataka u državama izvan Europskog gospodarskog prostora

HANSA-FLEX je globalno aktivno društvo i u cijelom svijetu ima mnogobrojne internetske stranice. Podaci na internetskim stranicama za podružnice društva i društva koncerna sa sjedištem u Njemačkoj i EU-u pohranjuju se isključivo na servere u Njemačkoj ili EU, a također i podaci koji nam se prenose na ove internetske stranice ili preko tih internetskih stranica. Podaci na internetskim stranicama za podružnice društva i društva koncerna sa sjedištem u Njemačkoj i EU-u u državama izvan Europskog gospodarskog prostora mogu se pohranjivati i na servere izvan Njemačke i EU-a, a također i podaci koji nam se prenose na ove internetske stranice ili preko tih internetskih stranica.

Smijemo prenijeti osobne podatke koje ste nam pružili dobrovoljno, u okviru upita, upita za pretragu, prijave za posao ili narudžbe preko naše adrese e-pošte i u podružnice društva u državama izvan Europskog gospodarskog prostora www.hansa-flex.com/niederlassungen.html, društva koncerna www.hansa-flex.com/unternehmen/unternehmensgruppe.html i partnerska društva i zastupništva www.hansa-flex.com/niederlassungen/partner.html te drugim vanjskim pružateljima usluga ako postoji povezanost s predmetom i mjestom i ako je potreban prijenos podataka na odgovor/obradu upita, upita za pretragu, prijave za posao, registracije usluga koje HANSA-FLEX nudi uz obveznu registraciju, prijave na naš bilten ili za objašnjenje, sadržajno oblikovanje ili zaključivanje ugovora o uporabi usluga koje nudi HANSA-FLEX uz obvezu registracije i u vezi s ponuđenim robama i uslugama društva HANSA-FLEX te u svrhu izrade obračuna. U tom slučaju vaši se osobni podaci smiju pohranjivati i na servere izvan Njemačke ili EU-a.

 

Ako primatelj podataka ima sjedište u državi članici Europske unije (EU) ili u državi koja je sklopila ugovor o Europskom gospodarskom prostoru (EGP), na temelju prava zajednice automatski se polazi od toga da je osigurana dovoljna razina zaštite podataka kod primatelja podataka. Osim toga, Europska komisija za neke je države koje nisu u Europskoj uniji/Europskom gospodarskom prostoru odlučila da njihovo zakonodavstvo u cjelini osigurava odgovarajuću razinu zaštite podataka tako da se i kod primatelja podataka sa sjedištem u tim državama može pretpostaviti da imaju dovoljnu razinu zaštite podataka. To uključuje sljedeće države: Andora, Argentina, Australija, Farski otoci, Guernsey, Otok Man, Izrael, Jersey, Kanada, Novi Zeland, Švicarska, Urugvaj, SAD (Safe Harbor) ec.europa.eu/justice/data-protection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Ako se primatelj podataka nalazi u državi (trećoj državi) koja nije među navedenim državama, za osiguranje odgovarajuće razine zaštite podataka ili smo mi sklopili ugovor s primateljem podataka koji uključuje standardne ugovorne klauzule EU-a ili je primatelj podataka prihvatio načela Safe Harbor za društva u SAD-u ili smo mi s primateljem podataka ugovorili propise društva o rukovanju osobnim podacima (Binding Corporate Rules).

 

Korisniku je poznato da u državama izvan Europskog gospodarskog prostora može postojati niža razina zaštite podataka nego u državama Europske unije.

 

Kolačići

Naše internetske stranice na više mjesta upotrebljavaju takozvane kolačiće. Kolačić (odgovarajuća njemačka riječ bila bi „datoteka s profilom“) mala je tekstualna datoteka koju server pohranjuje na tvrdi disk računala korisnika i koju pohranjuje internetski preglednik korisnika kako bi na njemu držao vremenski ograničene informacije koje su potrebne za uporabu odgovarajućeg servera. Upotrebljavamo kolačiće u svrhu prepoznavanja i upravljanja procesima u okviru internetskih ponuda društva HANSA-FLEX i za međupohranjivanje podataka o sesiji (a posebno za prijavu i prepoznavanje vašeg identiteta). Ovaj kolačić svakako je potreban za odgovarajuću funkciju usluga internetskog portala koje nudimo uz obvezu registracije. Možete tako namjestiti svoj internetski preglednik da budete informirani o postavljanju kolačića, da od slučaja do slučaja odlučite o njegovom prihvaćanju ili da u načelu isključite prihvaćanje kolačića. Kako postaviti funkciju kolačića u svojem internetskom pregledniku možete pronaći u funkciji pomoći svojeg internetskog preglednika. Prihvaćanje ovog kolačića možete doduše odbiti, ali to dovodi do sistemskih grešaka koje ne možemo ukloniti ili ispraviti. Najčešći kolačići koje upotrebljavamo su takozvani„kolačići sesije“. Oni se automatski brišu nakon završetka vašeg posjeta. Naši kolačići ne izazivaju štetu na vašem računalu i ne sadrže viruse, trojance ili slične štetne programe.

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz uporabu kolačića je čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a. Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz uporabu tehnički potrebnih kolačića je čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a. Pravna osnova za obradu osobnih podataka uz uporabu kolačića u svrhe analize pri postojanju odgovarajuće privole korisnika je čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a.

 

Bilten

Ako želite primati bilten ponuđen na našim internetskim stranicama, trebamo vašu valjanu adresu e-pošte. Prijava se obavlja tako da se unese adresa e-pošte u obrazac za prijavu biltena. U tom slučaju ćemo vam nakon prijave poslati poruku e-pošte s poveznicom za aktiviranje na adresu e-pošte koju ste naveli i njome možete potvrditi unos (takozvani postupak dvostrukog uključivanja). Tako osiguravamo da ste vi stvarni vlasnik navedene adrese e-pošte i da ste sporazumni s primanjem biltena. Pri prijavi za bilten pohranjujemo vašu IP adresu i datum prijave. Ovo pohranjivanje služi samo kao dokaz u slučaju da treća osoba zlouporabi vašu adresu e-pošte i prijavi se za primanje biltena bez znanja ovlaštene osobe. Nakon uspješne prijave u neredovitim intervalima slat ćemo vam obavijesti o svojem društvu i o svojim ponudama roba i usluga.

Statistička analiza ponašanja čitatelja obavlja se samo u opsegu u kojem se može utvrditi da su primatelji otvorili bilten i kliknuli na poveznice. To je funkcija koju upotrebljavamo samo kako bismo provjerili aktivnosti korisnika i kako bismo mogli obaviti optimizacije. U tu svrhu bilten sadrži tzv. „web beacon“, datoteku veličine piksela, koja se poziva s našeg servera pri otvaranju biltena.

Pravna osnova je čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a s gore navedenim legitimnim interesima.

 

Naravno, možete u svako vrijeme s učinkom u budućnosti uložiti prigovor ili opozvati svoju privolu za prikupljanje, obradu i uporabu svoje adrese e-pošte za slanje našeg biltena. Opoziv možete realizirati preko poveznice na biltene ili obaviješću u okviru gore navedenih mogućnosti kontakta. Nakon toga više vam nećemo slati bilten.

 

Google Analytics

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, servis za analizu interneta društva Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo i koje omogućuju analizu uporabe internetske stranice. Informacije koje izrađuju kolačići temeljem vaše uporabe ove internetske stranice u načelu se prenose i pohranjuju na server društva Google u SAD-u. U slučaju aktiviranja anonimizacije IP adrese na ovoj internetskoj stranici Google prije toga skraćuje vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama koje su sklopile ugovor o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenosi na server društva Google u SAD-u i skraćuje na njemu. Ističemo da je na ovoj internetskoj stranici aktivna anonimizacija IP adrese. Na ovoj internetskoj stranici Google Analytics je proširen za kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi osigurao anonimizirano bilježenje IP adresa (takozvani IP Masking). Po nalogu vlasnika Google upotrebljava te informacije kako bi analizirao uporabu internetske stranice, kako bi sastavio izvještaje o aktivnostima internetske stranice i kako bi vlasniku internetske stranice pružio druge usluge povezane s uporabom internetske stranice i uporabom interneta. IP adresa prenesena s vašeg preglednika pomoću Google Analytics ne povezuje se s drugim podacima društva Google.

Možete spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućom postavkom u svojem pregledniku; međutim, ističemo da u tom slučaju po potrebi nećete moći u punom opsegu upotrebljavati sve funkcije ove internetske stranice. Osim toga, možete spriječiti bilježenje podataka izrađenih kolačićima i podataka povezanih s uporabom internetske stranice (uklj. IP adresu) u Google i obradu tih podataka od strane društva Google tako da na sljedećoj poveznici preuzmete i instalirate raspoložive plugine preglednika: tools.google.com/dlpage/gaoptout ili (posebno u slučaju mobilnih uređaja) da kliknete na ovu poveznicu, čime se postavlja kolačić za isključivanje koji sprječava buduće bilježenje podataka pri posjetu ovoj internetskoj stranici: 

www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Detaljne informacije o uvjetima njihove uporabe i o zaštiti podataka pri uporabi Google Analytics možete pronaći na:

www.google.com/analytics/terms/de.html ili na:

www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

 

Na ovoj internetskoj stranici upotrebljavamo ponudu Google Maps. Tako vam možemo prikazati interaktivne mape izravno na internetskoj stranici i omogućujemo vam udobnu uporabu funkcije mape.

 

Posjetom internetskoj stranici Google dobiva informacije da ste pozvali odgovarajuću podstranicu naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome stavlja li Google na raspolaganje korisnički račun preko kojega ste prijavljeni ili ne postoji korisnički račun. Ako ste prijavljeni u Google, vaši se podaci automatski dodjeljuju vašem računu. Ako ne želite dodjeljivanje svojih podataka svojem Google profilu, morate se odjaviti prije pozivanja mape. Google pohranjuje vaše podatke kao profile uporabe i upotrebljava ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili potrebnog oblikovanja svoje internetske stranice. Takva analiza obavlja se posebno (i za neprijavljene korisnike) za postavljanje odgovarajućeg oglašavanja i kako bi se druge korisnike društvene mreže informiralo o njihovim aktivnostima na našoj internetskoj stranici. Imate pravo na prigovor protiv izrade tih profila korisnika, pri čemu se za njegovo ostvarivanje morate obratiti društvu Google.

 

Uporaba servisa Google Maps obavlja se u svrhu odgovarajućeg prikaza našeg internetskih ponuda i na mjestima na internetskoj stranici koje je lako pronaći. To predstavlja legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f. OUZP-a.

 

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihovoj obradi servisom Google Maps možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka. U njima ćete dobiti i dodatne informacije o svojim pravima u tom smislu i o mogućnostima postavki za zaštitu privatne sfere: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google obrađuje vaše osobne informacije i u SAD-u i prihvatio je okvirni ugovor Privacy Shield između EU-a i SAD-a, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Servisom Google Maps upravlja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Facebook

 

Na svojoj stranici upotrebljavamo tzv. plugine društvene mreže Facebook. Plugini Facebooka prepoznaju se po logotipu Facebooka ili "gumbu Like" (koji se naziva i „gumb Sviđa mi se"). Kada korisnik posjeti tu stranicu, preko plugina se uspostavlja izravna veza između preglednika i servera Facebooka. Facebook tako dobiva informacije da je korisnik svojom IP adresom posjetio tu stranicu. Kada korisnik klikne na Facebook "gumb Like" dok je prijavljen preko svojeg Facebook računa, može povezati sadržaje na tim stranicama sa svojim Facebook profilom. Tako Facebook može dodijeliti posjetu tim stranicama određenom korisničkom računu.

 

Ističemo da kao pružatelj usluga stranica nemamo znanje o sadržaju prenesenih podataka i o njihovoj uporabi od strane Facebooka. Ako korisnik ne želi da Facebook posjet tim stranicama dodijeli njegovom Facebook korisničkom računu, mora se prije toga odjaviti sa svojeg Facebook korisničkog računa.

 

Napomene o zaštiti podataka Facebooka: www.facebook.com/policy.php.

Servisom Facebook upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

 

YouTube

 

U svoju internetsku ponudu uključili smo videozapise servisa YouTube koji se pohranjuju na www.youtube.com i mogu se izravno reproducirati na našoj internetskoj stranici. Oni su svi uključeni u „prošireni način rada sa zaštitom podataka“, odnosno podaci vas kao korisnika ne prenose se u YouTube kada ne reproducirate videozapise. Tek kada reproducirate videozapise, podaci se prenose. Nemamo utjecaja na taj prijenos podataka. To se događa neovisno o tome stavlja li YouTube na raspolaganje korisnički račun preko kojega ste prijavljeni ili ne postoji korisnički račun. Ako ste prijavljeni u Google, vaši se podaci automatski dodjeljuju vašem računu.

 

Ako ne želite dodjeljivanje svojih podataka svojem YouTube profilu, morate se odjaviti prije reprodukcije videozapisa na servisu YouTube. YouTube pohranjuje vaše podatke kao profile uporabe i upotrebljavaju ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili potrebnog oblikovanja svoje internetske stranice. Imate pravo na prigovor protiv izrade tih profila korisnika, pri čemu se za njegovo ostvarivanje morate obratiti u YouTube.

 

Dodatne informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i njihovoj obradi servisom YouTube možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka. U njoj ćete dobiti i dodatne informacije o svojim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu privatne sfere: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obrađuje vaše osobne informacije i u SAD-u i prihvatio je okvirni ugovor Privacy Shield između EU-a i SAD-a, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Servisom YouTube upravlja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 

Pohranjivanje bankovnih podataka

Ako kao vrstu plaćanja nudimo izravno terećenje temeljem ovlaštenja za povlačenje i ne trebamo upotrebljavati pružatelja usluga plaćanja, korisnik koji odabere ovu vrstu plaćanja obvezuje se društvu HANSA-FLEX dostaviti valjano ovlaštenje za povlačenje za izravno terećenje svojeg računa. Pri tome korisnik mora između ostaloga pružiti sljedeće podatke:

 

 • vlasnik računa
 • broj računa
 • naziv kreditne institucije
 • vodeći broj banke kao kreditne institucije.

 

Drugi korisnici nikada i ni u koje vrijeme ne mogu vidjeti vaše bankovne podatke.

 

Internetski sustavi plaćanja

Ističemo da se za plaćanje naših internetskih ponuda osim drugih vrsta plaćanja u određenim okolnostima nude i internetski sustavi plaćanja, vlasnici kojih možda imaju sjedište izvan Europske unije. Ta društva pri tome posebno pohranjuju podatke korisnika koji obavlja narudžbu, a koji su bitni za plaćanje, na servere koji se možda nalaze izvan Europske unije. Na to nemamo nikakav utjecaj.

 

8.    Zaštita djece i mladih

Zaštita privatne sfere djece i mladih vrlo nam je važna. Osobe mlađe od 18 godina u načelu bez odobrenja svojeg zakonskog skrbnika ne smiju prenositi osobne podatke na naše internetske stranice. Nećemo prikupljati, obrađivati i upotrebljavati informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 16 godina, a da nismo prethodno dobili odobrenje zakonskog skrbnika koje možemo dokazati.

 

9.    Sigurnost podataka

Vaši osobni podaci pri registraciji za naše ponuđene usluge s obvezom registracije i pri prijavi u unutrašnje područje usluga za korisnike te u internetsku prodavaonicu na shop.hansa-flex.com i u portal za kupce na my.hansa-flex.com prenose se šifrirano pomoću SSL certifikata (2048-bitnog) preko interneta. Osiguravamo svoju internetsku stranicu i druge sustave tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba. Unatoč redovitim provjerama, ipak nije moguća potpuna zaštite od svih opasnosti. Pristup vašem računu u unutrašnjem području usluga za korisnike i internetske prodavaonice na shop.hansa-flex.com i portala za kupce na my.hansa-flex.com moguć je samo unosom osobne lozinke. Uvijek trebate smatrati svoje informacije za pristup povjerljivima i zatvoriti prozor preglednika ako ste završili komunikaciju s nama, a posebno ako računalo upotrebljavate zajednički s drugim korisnicima.

 

Vanjske poveznice i drugi sadržaji

Sadržaji naših internetskih stranica izrađuju se s velikom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti ažuriranost i potpunost. Odgovorni smo samo za vlastite sadržaje, a ne i za tuđe sadržaje. Za dodatne informacije na našim internetskim stranicama možete pronaći poveznice koje upućuju na internetske stranice trećih. Sve vanjske poveznice provjerili smo u smislu postojanja protuzakonitih sadržaja i u tom trenutku takvi sadržaji nisu bili vidljivi. Što se tiče drugih sadržaja, ne postoji opća obveza praćenja i provjere. U slučaju saznanja o protuzakonitim sadržajima odmah ćemo provjeriti takve poveznice i po potrebi ih bez odgode ukloniti. Uvijek otvarajte vanjske poveznice u novom prozoru preglednika.

 

Verzija: svibanj 2018.